Tandundersökning

Förebygg genom att gå på regelbundna tandundersökningar

Att förebygga uppkomsten av framför allt hål i tänderna, så kallad karies, och tandlossningsproblem, gingivit och parodontit, är av stor vikt inte bara för munhälsan utan även för den generella hälsan.

Varför har då vissa lättare att få hål i tänderna och tandköttsproblem än andra? Vi vet att det är en blandning av ärftliga faktorer och livsstilsfaktorer, tex hur vi äter, dricker och gör rent i munnen, som bestämmer vår tandhälsa. Rökning påverkar också munhälsan negativt.

Vi hjälper dig att hitta sätt att minska risken för sjukdom utifrån dina egna förutsättningar med en bra tandundersökning. Visste du att risken för att drabbas av en hjärtinfarkt är betydligt större för den som har en utvecklad tandlossning, och att tandlossningens kroniska infektion även verkar öka risken för stroke och cancer.

Att det finns ett starkt samband mellan diabetes och tandlossningssjukdom har vi länge vetat, men det pågår mycket forskning kring hur karies- och tandlossningsbakterier påverkar andra allmänna sjukdomars utveckling.

Det finns med andra ord många anledningar till att ha en god munhälsa. Genom regelbundna undersökningar hjälper vi dig att upptäcka förekomsten av hål i tänderna och tandköttsproblem tidigt.

På senare år har vi sett en ökad förekomst av erosionsskador på tänderna, en skada där tänderna blir skadade av surt som når tänderna antingen via kosten eller från magen. Att så tidigt som möjligt genom en livsstilsförändring stoppa upp en erosionsprocess kan bespara en från omfattande tandbehandling.

Vi tittar också vid varje undersökning på eventuella bettfysiologiska problem. Om du pressar eller gnisslar tänder är det viktigt att så snart som möjligt bryta dessa vanor för att skydda tänder och käkleder.

Även munhålans alla slemhinnor ses över för att upptäcka eventuella avvikelser från den friska munhålans utseende.

Har du frågor – kontakta oss idag!