Om tandvård

Rätt tandvård ger dig ett starkt och friskt leende, länge!

Nedan hittar du bra information för dig som patient hos oss på Masthuggskliniken

På Masthuggskliniken har vi 4 team som arbetar huvudsakligen med allmäntandvård. Till oss kan du komma med alla dina tandrelaterade problem. Om vi inte har kompetensen att lösa dina bekymmer tar vi hjälp av specialister antingen i den egna kliniken eller utanför.

Hur ofta ska man gå till tandläkaren?

Ja det är naturligtvis individuellt. Vi gör en bedömning av hur ofta du behöver komma till oss, och för att du ska slippa tänka på ditt nästa reguljära besök på kliniken hjälper vi dig med att se till att du får en tid.

Naturligtvis skickar vi påminnelse via sms om du så önskar. Genom att få en regelbunden översyn av munhåla och tänder kan man förekomma problem, och om vi ser något som behöver åtgärdas kan vi förhoppningsvis göra detta i ett tidigt skede.

Vi har som målsättning att våra patienter ska ha så god tandhälsa som möjligt genom livets alla skeden.

Människor & teknik

Bor man i en storstad som Göteborg är det för oss en självklarhet att erbjuda det bästa inom den teknik som finns på marknaden.

Vi arbetar naturligtvis med tekniska hjälpmedel såsom panoramaröntgen och mikroskop.

Att utveckla sig inom tekniska hjälpmedel är inte bara positivt för oss som tandvårdspersonal, utan gynnar dig naturligtvis som patient i form av till exempel kortare behandlingstid, behagligare behandling och färre efterbesvär.

Information kring tandvårdsbidrag och betalning

Tandvårdsbidraget

Den 1 juli varje år får du ett allmänt tandvårdsbidrag.

Det finns som ett tillgodohavande hos Försäkringskassan:

  • Från och med det år du fyller 24 till och med det år du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år.
  • Från och med det år du fyller 30 till och med det år du fyller 64 är bidraget 300 kronor per år.
  • Från och med det år du fyller 65 är bidraget 600 kronor per år.

Det går att spara bidraget till nästkommande år så att du kan använda två bidrag under ett och samma år. Du kan dock aldrig ha mer än två bidrag sparade samtidigt. Har du två bidrag den 1 juli, försvinner ett av dessa och ersätts med ett nytt.

Betalsätt

Vi tar emot betalning via kort eller fakturerar via Payzmart. Väljer du faktura via Payzmart så kan du i lugn och ro välja hur lång tid du vill lägga upp din betalning på. Behöver du behandling utöver undersökningen eller akutbesöket, får du en kostnadsberäkning av din behandlare.

Du kan då välja att söka kredit via Payzmart. Önskar du detta görs en kreditupplysning direkt på behandlingsrummet.

Fråga oss gärna om Payzmart.

Mer information om några av våra vanligaste tjänster

Tandlossning och dess behandling

Tandlossning är ett delvis ärftligt tillstånd som kräver mycket god munhygien för att stoppa upp.

På Masthuggskliniken arbetar två tandhygienister, Susanne Göransson och Anna Henriksson, och om de eller ansvarig tandläkare bedömer att sjukdomen är av ett allvarligare slag är vi glada att parodontolog Per Ramberg.

För den som behöver hjälp med tandköttsinflammation, tandlossning eller inflammation runt titanimplantat är hygienistbehandling bra. Tandhygienisten bedömer sjukdomsgrad runt var enskild tand, rengör och lär ut hur man på bästa sätt bör sköta sina tänder.

Tandhygienisten säger till om mer insatser krävs. Vid större tandlossningsproblem får du möta Per Ramberg som utför all slags parodontalkirurgi på kliniken.

Akuttandvård

Ibland händer det oplanerade saker. Oavsett om man drabbas av tandvärk, en lossad fyllning, eller en tandfraktur behöver man få hjälp. Vi gör vårt bästa för att hjälpa dig så snabbt som möjligt.

Hör du av dig på morgonen gör vi vårt bästa för att hjälpa dig redan samma dag. I samband med tandbehandling kan det uppkomma efterbesvär i form av isningar, tuggömhet eller till och med smärta.

I vissa fall hjälper det med lugnande information via telefon, i andra fall behöver vi se dig på kliniken för att kunna konstatera att allt är som det ska. Oavsett om dina problem är stora eller små är du välkommen att ringa eller maila oss.


Digital röntgen och panoramaröntgen

För att upptäcka hål i tänderna och infektioner runt tänderna använder vi röntgen. Genom att använda oss av digital röntgen kan vi både sänka stråldosen och spara miljön från de farliga framkallningsvätskorna man tidigare tvingades använda.

Vid behov av en överblick av hela tanduppsättningen och omgivande strukturer tar vi en panoramaröntgen som visar tänder, käkben och käkleder. Vid en årlig genomgång av tänderna tas oftast fyra intraorala röntgenbilder för att kunna se eventuella hål mellan tänderna eller under fyllningar. Med hjälp av dessa bilder kan vi också göra en värdering av käkbenets höjd.

Detta räcker oftast, men vid tveksamheter kan vi komplettera med röntgen på rotspetsar eller en panoramaröntgen. Vid planering av en större restaurerande behandling börjar vi med en panoramaröntgen för att få överblick.

Panoramaröntgen upplevs av de flesta som en mycket behaglig form av röntgenundersökning då man inte har någon sensor i munnen, utan bara en maskin som roterar runt omkring huvudet under en kort stund.

Tandkirurgi

Ibland krävs det att vi hjälper till med att utföra en operation i munhålan. Det kan vara en tand som ligger svårt till och måste tas bort, eller en rotspets som behöver kortas på grund av infektion.

Även tandlossningssjukdom behöver i vissa fall kirurgisk behandling. Vi hjälper dig på kliniken, eller i svårare fall skickar vi en remiss till sjukhus. De svårare tanduttagningarna hjälper tandläkare och läkare Oscar Hammarfjord till med.

Oscar har stor erfarenhet av huvud- och halskirurgi. Sedering erbjudas efter avtal. Parodontalkirurgi, eller kirurgi som led i tandlossningsbehandling utförs av Parodontolog Per Ramberg med många års erfarenhet av detta. Enklare kirurgi och implantatkirurgi utföres också av allmäntandläkarna.

Kron- och broterapi- att ersätta skadad tandsubstans

Om en tand är så skadad att en fyllning inte förväntas hålla kommer vi rekommendera att göra en krona på tanden. En krona kan utföras i många olika material. Vi guidar dig!

En krona kan naturligtvis också göras för att förbättra tandens utseende. Skalfasader och skalkronor kan förbättra dina tänders estetik. Saknar du en eller flera tänder och önskar ersätta dessa låter det sig ofta göras.

Antingen genom att binda samman en ersättning för tanden med granntänderna, broterapi, eller genom att sätta titanimplantat och sedan bygga en krona på detta.

Hos oss kommer du få råd om vilken behandling som passar dina tänder bäst och vilken din kostnad kommer att bli. Ofta lämnar vi två olika alternativ på behandling och kostnaderna för dessa.

Hål i tänderna

Att få hål i tänderna, eller så kallad karies, beror till stor del på hur vi äter och dricker, men våra arvsanlag påverkar naturligtvis också. De flesta kariesangrepp kan behandlas med fyllningsterapi.

Vi fyller med tandfärgade fyllningsmaterial, så kallade kompositer. När du lämnar kliniken är fyllningen klar och färdig att tuggas på. När vi träffar en patient med karies försöker vi först och främst ta reda på varför angreppet har uppstått. Muntorrhet, som kan vara en följd av medicinering eller allmänt dålig hälsa kan leda till uppkomsten av hål i tänderna. Att äta eller dricka ofta kan ge samma effekt. Saliven är tidernas bästa försvar, men den behöver några timmar att ostört arbeta i munnen mellan intagen av mat eller dryck för att hindra munhålans bakterier från att utveckla karies. Vid de regelbundna undersökningarna kan vi upptäcka eller bevaka små hål så att de aldrig behöver lagas. Om ett hål växer tar man bort den mjuka tandsubstansen och fyller med ett tandfärgat material för att stoppa utvecklingen. Fluor är ett grundämne som hjälper till att stärka upp tanden. I tillägg till användning av fluortandkräm rekommenderar användning av fluorsköljning som extra skydd mot karies.


Implantat

Om en eller flera tänder saknas kan behandling med titanimplantat vara en bra lösning. Implantatet sätts in i käkbenet där det läker fast och fungerar som en konstgjord rot. På implantatet kopplas sedan en krona eller bro.

Om man helt eller delvis saknar egna rötter och inte vill slipa ner omgivande tänder kan titanskruvar vara en bra lösning. För att kunna bedöma om ditt ben är tillräckligt bra behövs en utökad röntgenundersökning.

Att få en eller flera titanskruvar inopererade upplevs av de flesta som en enkel procedur, som följs av en inläkningstid innan de riktiga kronorna sätts in. Vid arbeten synligt i munnen, eller vid problem att tugga gör vi en temporär protes.

Före en implantatbehandling är det viktigt att man har god munhygien. Ett eller flera besök hos tandhygienisten kan vara en god investering i dina framtida tänder. Tandläkare eller tandhygienist instruerar även efter implantatbehandlingen hur du på bästa sätt ska hålla rent vid dina nya tänder.


Leendet spelar stor roll i vardagen

En persons leende kan spela en stor roll vad gäller självförtroende och självkänsla. Och ofta är det leendet vi minns vid första mötet med en annan människa. Vi lyssnar på dina önskemål.

Oavsett vad du anser dina tänder har för “skönhetsfel” finns det idag flera behandlingar och metoder för att rätta till dem. På vår klinik börjar vi alltid med en konsultation. Vi lyssnar på dina önskemål som patient och kund.

Sedan presenterar vi olika behandlingsalternativ och kostnader. Ibland kan man med mycket små medel till exempel med fyllningar och blekning få ett fint resultat, ibland kan större behandlingar vara nödvändiga i form av till exempel tandreglering, skalfasader och kronor. All typ av estetisk tandvård under ett tak. Vi utför all typ av estetisk tandvård på vår klinik.

Tandblekning, Porslinsfasader, Porslinskronor/broar, Enklare tandreglering, Implantat, Lagningar. Inte sällan gör vi ett förslag på behandling (via en uppvaxning) med hjälp av en tandtekniker inför behandlingen så du som patient och vi som behandlare har samma mål och vision med behandlingen.

Nöjd med ditt nya leende. Fokus för oss är att du blir nöjd med ditt nya förbättrade leende och att vägen dit gått smidigt och smärtfritt. Välkommen att boka en konsultationstid!

Förebyggande tandvård

Att förebygga uppkomsten av framför allt hål i tänderna, så kallad karies, och tandlossningsproblem, gingivit och parodontit, är av stor vikt inte bara för munhälsan utan även för den generella hälsan. Varför har då vissa lättare att få hål i tänderna och tandköttsproblem än andra?

Vi vet att det är en blandning av ärftliga faktorer och livsstilsfaktorer, tex hur vi äter, dricker och gör rent i munnen, som bestämmer vår tandhälsa.

Rökning påverkar också munhälsan negativt. Vi hjälper dig att hitta sätt att minska risken för sjukdom utifrån dina egna förutsättningar. Visste du att risken för att drabbas av en hjärtinfarkt är betydligt större för den som har en utvecklad tandlossning, och att tandlossningens kroniska infektion även verkar öka risken för stroke och cancer.

Att det finns ett starkt samband mellan diabetes och tandlossningssjukdom har vi länge vetat, men det pågår mycket forskning kring hur karies- och tandlossningsbakterier påverkar andra allmänna sjukdomars utveckling.

Det finns med andra ord många anledningar till att ha en god munhälsa. Genom regelbundna undersökningar hjälper vi dig att upptäcka förekomsten av hål i tänderna och tandköttsproblem tidigt. På senare år har vi sett en ökad förekomst av erosionsskador på tänderna, en skada där tänderna blir skadade av surt som når tänderna antingen via kosten eller från magen.

Att så tidigt som möjligt genom en livsstilsförändring stoppa upp en erosionsprocess kan bespara en från omfattande tandbehandling. Vi tittar också vid varje undersökning på eventuella bettfysiologiska problem. Om du pressar eller gnisslar tänder är det viktigt att så snart som möjligt bryta dessa vanor för att skydda tänder och käkleder.

Även munhålans alla slemhinnor ses över för att upptäcka eventuella avvikelser från den friska munhålans utseende.

Intraoral skanning

Som ett led i Masthuggsklinikens tekniska utveckling har vi börjat använda oss av intraoral skanning (digital avtryckstagning). Vi skannar tänder och implantat för att tandteknikern ska kunna bygga fina restaurationer.

I de fall det inte går att skanna tar vi naturligtvis avtryck.

Rotfyllningsbehandling

Att rotfylla en tand kan man behöva göra av flera skilda anledningar. Ett stort kariesangrepp, en spricka eller akut tandvärk kan vara orsaken. Att rotfylla en tand är för många en på förhand skrämmande upplevelse.

Oavsett om det handlar om att få bort tandvärk, en infektion eller inflammation i pulparummet eller omkringliggande ben, eller bara som en förberedelse för ytterligare behandling av tanden, klingar ordet rotfyllning negativt. Med dagens moderna metoder, såsom maskinell rensning, kan behandlingstiden förkortas och upplevs ofta positivt.

En rotfyllningsbehandling går ut på att rensa bort pulpan i tanden (nerver och blodkärl) och därefter fylla utrymmet med ett tätt material. Efter en rotfyllningsbehandling kan tanden vara skör och mår i många fall bra av att omslutas av en krona. Vi har ett nära samarbete med rotfyllningsspecialist Peter Jonasson som hjälper oss med de svåraste rotfyllningsfallen.

Blekning av tänderna

Oavsett anledning finns det ofta möjlighet att rätta till oönskade mörka tänder. Beror färgen på missfärgningar som ligger utanpå tanden kan vi med hjälp av polering och blästring få bort dessa. Är det tandsubstansen som är missfärgad kan blekning vara det rätta. Även skalfasader och skalkronor kan förbättra tandens estetik.

Blekning är en behandlingsmetod för dig som vill få ljusare och vitare tänder. Blekning passar många, men om du har synliga fyllningar, kronor, karies eller tandköttsproblem kan det vara så att blekning inte är rätt för dig. Av den anledningen är det viktigt att kunnig personal gör en bedömning före man börjar blekningsbehandlingen.

På Masthuggskliniken använder vi oss av hemmablekning, en metod där man tillverkar individuellt anpassade blekningsskenor i mjuk plast som fylls med blekgel och placeras på tänderna. Blekningen utförs bäst nattetid, och behandlingen föregås av en undersökning av en legitimerad tandläkare eller tandhygienist.

Hemmablekning är ett tryggt sätt att få ljusare tänder. Behandlingsresultatet blir bra och enstaka tänder med mörkare färg än de omgivande kan blekas extra. Skenorna ska man spara då de kan användas framöver för en enkel uppfräschning i framtiden.

Blekning kan också användas inför en större tandbehandling då man vill anpassa de nya tänderna efter en ljusare nyans.

Har du fler frågor – kontakta oss idag!