Allmän tandbehandling

Masthuggskliniken tar sig an alla dina behov av både vanlig tandvård, förebyggande tandbehandling. Vi arbetar med allt från årliga regelbundna kontroller till avancerade implantatbehandlingar samt estetisk tandvård.

Trevlig miljö, avancerade teknologiska hjälpmedel och förstående medarbetare bidrar till att ge dig en behaglig upplevelse.

Modern och avancerad teknik
Masthuggskliniken är utrustad med det senaste inom teknologiska hjälpmedel som ger oss unika möjligheter med avseende på diagnostisering och behandling. Behöver vi ytterligare kompetens har vi ett bra nätverk av specialisttandläkare.

Munhålan avslöjar ditt allmänna hälsotillstånd
På Masthuggskliniken arbetar vi utifrån en helhetssyn på kropp och hälsa. Även tänder och munhåla berättar om ditt allmänna hälsotillstånd.

Vi hjälper dig att säkerställa din tandhälsa

Har du tandläkarskräck?
Många patienter är rädda för smärtan vid en tandbehandling. Om du är en av dem tar vi särskild hand om dig.

Vissa kan vara hjälpta av lugnande läkemedel före tandbehandling.