Kontakt

Tidsbokningar endast per telefon eller på kliniken!

Telefon: 031-14 14 17

email: info@masthuggskliniken.se

Adress:
Masthuggskliniken
Barlastgatan 2
414 63 Göteborg